Modüler Pastörizatör

Modüler Pastörizasyon Ünitesi sütün içerisinde bulunan patojen bakterilerin bu besinlerin fiziksel ve biyokimyasal unsurlarını (vitaminler ve diyastazlar) mümkün mertebe bozmadan sütü ısıtarak yok edilmesi işlemini yapan plakalı,

ısı eşanjörleri ile ısıtma ve soğutma yapan otomatik sistemlerdir.