Süt Temizleme Seperatörü

Süt Temizleme Seperatörlerinin amacı sütün içinde askıda kalan kirli maddeleri ayırmak ve sütün kalitesini yükseltmektir.